,

Hemleverans av bensin finns nu i Nigeria

News you want to use week 32.

Olika marknader har olika utmaningar. I Sverige handlar dagens leveranser mycket om att lösa en växande e-handel, i Nordamerika pratar de om ”the last mile”. Nigeria är ett land som har stora problem med infrastrukturen kring drivmedel och det planerar nu företaget UR Fuels att lösa. Tjänsten är tillgänglig för såväl företag som privatpersoner. Detta tycker jag är ett bra exempel på att så länge ett företag skapar nytta för sina användare förtjänar företaget att existera. Det handlar om att lösa människors problem, med eller utan avancerad teknik.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!