YouTube börjar med hashtags – Vad är nytt?

News you want to use week 30.

För den som använder YouTube via Android kommer man kunna upptäcka att även YT börjat testa hashtags. Det är alltså inte bara Twitter och Insta som erbjuder möjligheten att använda hashtags utan det går nu även utmärkt att märka upp olika videos. YouTube har gjort hashtagsen klickbara så man kan anta att det handlar om att underlätta för användare att hitta innehåll.
 

Läs mer Lästid ca 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!