,

Facebook förbjuder deepfake videos

News you want to use week 3.

Som jag skrev i inledningen är säkerhet numera en prioriterad fråga för alla plattformar, efter det förra valet i USA försöker alla aktörer skapa en miljö där chanserna att manipulera innehåll minimeras. Teknikens framsteg skapar hela tiden nya utmaningar och det senaste fenomenet kallas deepfake. I korthet går det ut på att ett program läser av en persons ansiktsuttryck, rörelser och röst för att sedan producera en video där det ser ut som personen ifråga säger något helt annat än vad hen faktiskt har sagt. Resultatet blir förvånansvärt bra och har redan använts mot en rad politiker. Facebook och Instagram förbjuder nu AI skapade deepfakes vilket gör det tillåtet för exempelvis paintfakes att fortfarande publiceras.  

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!