,

Förbättrad stämning på Instagram genom två nya funktioner

News you want to use week 29.

På de flesta plattformar förekommer det människor som skapar otrevlig stämning och i vissa fall även mobbar andra användare, så även på Instagram. För att skapa en bättre stämning på plattformen har Instagram nu lanserat två nya funktioner. Den ena funktionen handlar om att den utsatta användaren kan svartlista användare som utsätter någon för mobbning. Den anmälda personen ser inte detta och när den svartlistade personen ska kommentera någon av den utsattes bilder måste detta godkännas av personen som publicerar. Funktion två är tänkt att avskräcka användare från att publicera elaka kommentarer. Detta sker genom automatiserad inläsning och användaren möts av en pop-up som vädjar till användaren att inte publicera. Låt oss hoppas att detta får önskad effekt.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!