Uber vill (såklart) också bygga ekosystem

News you want to use week 24.

Jag har tidigare skrivit om hur bland annat Facebook arbetar stenhårt för att skapa en tydligare ekosystem av de egna tjänsterna. Tanken från alla företag som satsar på att skapa egna ekosystem är dels att hålla kvar användarna men även möjligheten att marknadsföra de egna tjänsterna i andra kanaler, som företaget kontrollerar. Nu är Uber också på väg att skapa sitt eget lilla ekosystem bestående av Uber och Uber Eats. Antagligen blir det Uber Eats som tjänar mest på detta när tjänsten kommer vara synlig och tillgänglig i Ubers huvudtjänst.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!