,

Snapchat vill korta ner kundresan

News you want to use week 24.

E-handel har allt mer kommit att handla om vikten av att skapa en smidig och funktionell upplevelse. Samtidigt inför många digitala plattformar funktioner för att användaren ska stanna kvar på deras plattform och inte länkas vidare ur deras system. Snapchats senaste initiativ kan ses som ett resultat av dessa två trender. Det Snapchat gjort är att öppna upp möjligheten för influencers att skapa köpfunktioner inne i appen. Genom att skapa den här lösningen gör Snapchat dels den egna tjänsten lite mer attraktiv för influensers men det är även ett steg mot att bli en kanal som kan vara relevant för e-handeln.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!