MediaMarkt börjar sälja via Ebay

News you want to use week 22.

Kampen om kunderna inom detaljhandeln tvingar fram nya lösningar, nu även för MediaMarkt. Under lång tid vägrade MediaMarkt att överhuvudtaget ha en egen e-handel utan försökte förlita sig på det historiska konceptet som byggde på att butikerna fick sätta priser självständigt. Mycket har hänt under de senaste åren som skapat nya lösningar, MediaMarkt på den Iberiska halvön har sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med Ebay. Samarbetet bygger på att Ebay används som plattform för att sälja visningsexemplar och liknande produkter som inte går att sälja som nya. Detta är antagligen inte den sista oheliga alliansen som vi ser.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!