,

Google Trends uppdateras med nya funktioner – Vad är nytt?

News you want to use week 22.

Google Trends är ett riktigt bra verktyg som många yrkesgrupper kan ha nytta av. Nu har teamet bakom Google Trends uppdaterat såväl design som utbudet av tjänster. Det blir nu enklare att arbeta med datan som letar fram och dessutom kommer det finnas tjänster som underlättar visualisering av datan.
 

Läs mer?  Lästid ca 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!