,

Vad blir din plats under Internets fjärde era? – Veckans spaning

News you want to use week 21.

Vi har grovt indelat hittills haft tre olika faser av Internet som egentligen definieras av hur vi har använt internet och vilka beteendet som skapats. Sakta håller vi på att glida över i den fjärde eran.
 
En tid med portaler
Den första eran för privat användande av Internet var portalernas era. Internet bestod under denna tid av en rad webbaserade tidningar. De aktörer som var stora inom portaler var samma aktörer som var stora medieaktörer. Den information som tidigare tryckts på papper placerades nu istället på en dataskärm. Detta var någon gång innan 2004 och på den globala arenan fanns aktörer som Yahoo, Excite och AOL. I Sverige fanns Passagen och några till. Strukturerna var detsamma som tidigare och hade bara återskapats i digital form. Det var portalerna som bestämde vad vi skulle läsa på samma sätt som den tryckta tidningen alltid gjort. Användarnas beteende var samma som när de lästa tidningar, det fanns en stark relation till utgivaren och många nöjde sig med just denna informationskällan. Det digitala användandet kretsade kring hemsidor och bestämdes av våra dagliga rutiner. Internet bestod av ord, enklare bilder och någon enstaka länk.

Vi blev sökare
Den andra fasen var resultatet av en ny liten funktion som snart blev mångas bästa vän nämligen sökfältet. Från 2004 och framåt var det inte längre en sida full av information som användaren utgick ifrån utan en nästan tom sida som bara innehåll ett sökfält. Googles funktion PageRank gjorde så att användaren plötsligt var i kontroll över sitt surfande. Istället för att information skickades till oss kunde vi själva leta upp det som vi var intresserade av. Under den här tiden blev Internet mer demokratiskt och det skapades allt mer innehåll att ta del av. Termen ”surfa på Internet” beskriver denna era på ett bra sätt. Användarna surfade runt mellan oändligt många hemsidor och den stora vinnaren på detta beteende blev Google som ägde datan över vårt surfbeteende.

 
Den sociala eran
Facebook, Snapchat, LinkedIn, WeChat med flera är de stora vinnarna under den tredje fasen där vi använder Internet baserat på vilket innehåll som andra användare har delat, gillat, föreslagit eller publicerat. Med start omkring 2006 har olika sociala medier varit duktiga på att hitta användare och skapa trafik till sina plattformar. Vi söker såklart fortfarande efter information men inte i lika stor utsträckning som tidigare. Mobilen är användarnas primära enhet under den sociala eran och stor del av vår tid i mobilen spenderas i appar som tillhör något av sociala media företagen. Hemsidor förlorar en del av sin betydelse eftersom nästan all information finns på de sociala plattformarna. Algoritmer visar den information som användarna är intresserade av vilket gör att användarna slipper leta upp informationen själv.     

Nästa era
Algoritmer har underlättar vårt användande av Internet och nästa era av Internet kommer handla om hur vi kan ta bättre och smartare beslut baserat på den data som finns tillgänglig. Internet har fram tills nu i stor utsträckning handlat om att koppla samman människor med information. Nästa era kommer antagligen innebära att vi även kopplar in olika uppkopplade saker i ekvationen. Internet kommer inte längre bara användas för att hitta information eller köpa flygbiljetter utan även för att på riktigt underlätta vår vardag på olika sätt.

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!