,

Intäkterna för TikTok lyfte under Q4

News you want to use week 2.

Det finns relativt lite tillförlitlig information om tjänsten TikToks utveckling eftersom moderbolaget inte är listat på börsen. Detta hindrar inte analytiker från att räkna på utvecklingen. Ett analysföretag uppskattar att TikTok byggt intäkter på hela 50 miljoner dollar bara genom köp i appen. Just detta är ett område där andra aktörer inom sociala medier haft utmaningar att skapa en bra affär. Här uppskattas TikTok ha ökat sina intäkter med 310 procent jämfört med föregående år. Samtidigt hittade jag ett annat analysföretag som uppskattar TikToks intäkter ha stigit 521 procent jämfört med föregående år – oavsett går det framåt för TikTok.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!