,

Pinterest tillväxt finns numera utanför USA – Vad är nytt?

News you want to use week 16.

Pinterest är på väg att börsnoteras och i samband med det släpper tjänsten lite nya användarsiffror. I slutet av förra året hade Pinterest 265 miljoner aktiva användare vilket är en ökning med 51 miljoner jämfört med samma period året innan. Onekligen imponerande. Tidigare har många ansett att Pinterest framförallt är en tjänst med användare från Nordamerika men enligt siffrorna som bilden visar ovan sker den stora tillväxten utanför USA. Intressant att notera är att Pinterest själva säger att hela 40 % av deras nya användare är män vilket kanske kan döda myten om att det bara är kvinnor som använder Pinterest?

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!