Anrika Macy’s goes Stories – Vad är nytt?

News you want to use week 16.

Den anrika, och bitvis traditionella, butikskedjan Macy’s testar ett nytt grepp för att möta upp konkurrensen från e-handel, Instagram och influencers. Vanligtvis har varuhus likt Macy’s väldigt långa ledtider och ett sortiment som ser likadant ut över lång tid – men detta ska nu ändras. För att skapa incitament till fler återbesök lanseras nu ”Story At Macy’s” vilket innebär att sortiment och utseende kommer ändras var sjätte till åttonde vecka. Fysisk handel försöker alltså anpassa sig till det snabba tempo som råder på digitala kanaler.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!