,

Snapchat vill lära dig annonsera – Vad är nytt?

News you want to use week 10.

Snapchat verkar tycka att annonsörer är för dåliga på att använda de annonsmöjligheter som tjänsten erbjuder. Sedan tidigare har Snapchat förenklat möjligheterna att köpa annonser men nu vill Snapchat även utbilda annonsköpare för att intäkterna ska öka för tjänsten som ännu inte levt upp till aktiemarknadens förväntningar.

Snapchat har öppnat upp en portal, som liknar Facebook Blueprint, där Snapchat hoppas kunna utbilda annonsköpare att ta bättre tillvara på tjänstens möjligheter.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!