, ,

Meta pensionerar Instant Articles

Instant Articles lanserades 2015, under en tid då nyhetsartiklar fortfarande fick en enorm organisk spridning på Facebook. Ambitionen var att erbjuda tidningsförlag ett smidigt sätt att publicera artiklar på plattformen, men i april nästa år tas Instant Articles bort. Förändringen är logisk. Metas siffror visar tydligt på att video är framtiden för sociala medier och användarna delar inte längre nyhetsartiklar i samma utsträckning.

Läs mer 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!