, ,

Kreativa trender att ha koll på

Innehåll och design har alltid varit viktigt kopplat till kommunikation men nu kanske mer än någonsin. Användare och kunder spenderar allt mer tid på digitala plattformar samtidigt som deras förmåga att uppmärksamma olika inlägg bara minskar. Innehåll har därför blivit en kritisk faktor för att fånga användarens uppmärksamhet och för att ha möjlighet att inleda en konversation. Bildbyrån Shutterstock har skapat en bra sammanfattning av visuella trender som kan hjälpa dig nå nya resultat.

Läs hela texten här

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!