,

Kreativa lösningar för att sprida information

News you want to use week 14

Citat med "Don't accidentally kill someone. Stay home. Save lives.""

The Drum och Abode har samlat en rad kreativa informationskampanjer från företag och organisationer. Det är imponerande att se hur kreativiteten flödar trots rådande omständigheter. Hoppas att något av exemplen som visas i artikeln kan inspirera dig och dina kollegor.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!