,

Konsumenter vill ha hjälp tillbaka till ett normalläge inte bara snacka säkerhet

News you want to use week 23

Good news is coming sticker

Trots att läget i världen fortsatt är allvarligt finns det tecken som visar hur vi människor börjar uppdatera våra preferenser vilket kan ses som en viss utveckling. Social media har kanske varit den viktigaste kommunikationskanalen för många och därför är den nysläppta undersökningen om sociala media användares preferenser intressant. Under inledningen av pandemin fanns det ett starkt behov av information som hjälpte användarna vara säkra. Detta har nu skiftat och istället vill användare numera hellre se annonser eller information som på olika sätt kan hjälpa dem tillbaka till något sorts normalläge. Givetvis gäller det fortsatt att vara varsam men det verkar som att ett skifte har skett vilket gör användare mer mottagna för klassisk reklam.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!