,

Konsumenter verkar redo för marknadsföring som inte handlar om Corona

News you want to use week 20

Brick street with orange arrow and feet

Sedan starten av Corona har rekommendationen från många aktörer varit att fokusera företags marknadsföring med hänsyn tagen till nuläget. Men det verkar som att många av världens konsumenter är redo för mer ”normal” marknadsföring. En undersökning bland 7000 personer från sju olika länder visade att hela 41 % av de tillfrågade nu anser sig vara mottagliga för annonser vars innehåll inte är relaterat till Corona. Det kanske kan ses som ett litet tecken på att många börjar vilja ta ett steg från den absoluta krisen?

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!