,

Kan e-handeln hantera den enorma tillväxten

Christmas items

Det har inte undgått någon att e-handeln runtom i västvärlden ökat explosionsartat sedan mars. Nya kundgrupper har strömmat till och existerande kunder har handlat mer än vanligt via digitala kanaler. Detta är en trend som är logisk givet läget i världen men vad blir effekterna på sikt? Såväl Black Friday som julhandeln kommer inte bli likt det vi är vana att se, det kommer inte vara några långa köer in till affärer utan istället kommer framförallt den fysiska handeln behöva hitta nya lösningar. En annan intressant fråga är om det finns tillräckligt många bilar och lastbilar för att leverera alla paket som ska ut, finns den en infrastruktur som kan hantera den tillströmning som vi kan vänta inom e-handeln? På samma sätt kan konkurrensen om annonsplatser på de mest populära plattformarna bli större än vanligt. Oavsett om man är verksam i fysisk eller digital handel rekommenderar jag att man börjar förbereda sig redan nu för ett Q4 som kommer kräva helt nya anpassningar.

Läs mer: 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!