, , ,

Instagram och Facebook gör det nu möjligt att dölja likes

Efter år av testande på såväl Facebook och Instagram har det nu skapats en lösning där alla användare har möjlighet att aktivt välja huruvida de ska se antalet Likes som genereras kring olika inlägg. Initiativet har delvis sin bakgrund i att ett antal experter har pekat ut jakten på Likes som en av många anledningar till att unga människor känner en stress kring sin närvaro på sociala medier.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!