,

Ingager gör rekordresultat och öppnar kontor i Köpenhamn

Jimmy Jakobsson

Ingager gör sitt starkaste resultat någonsin när de digitala marknadsföringsinvesteringarna på Facebook och Instagram accelererar. Omsättningen för 2019 ökade med 30 procent till nästan 170 miljoner kronor och rörelseresultatet steg till nästan 9 miljoner kronor. 2020 har inletts med samma höga tillväxttakt och nu satsar Ingager på expansion med fler medarbetare och ny verksamhet i Köpenhamn.

Ingager är specialiserat på prestationsbaserad marknadsföring (performance marketing) och har på rakettid vuxit till att bli världsledande inom annonsering på Facebook och Instagram. Under de senaste två åren har omsättningen ökat med nästan 70 procent och under 2019 gjorde företaget sitt starkaste rörelseresultat någonsin – från 2,2 miljoner kronor till nästan 9 miljoner kronor i vinst.

Även 2020 har, trots den pågående coronapandemin, börjat bra med en 30-procentig omsättningsökning och fortsatt kraftig resultatförbättring. Inflödet av nya uppdragsgivare är stadigt, samtidigt som det finns ett stort fokus på att vårda och utveckla existerande kundrelationer.

– Vi är mitt uppe i den starkaste perioden i företagets historia. Vi har höga ambitioner och det är väldigt glädjande att vi växer i så snabb takt, och med god lönsamhet. Nyckeln till framgång har varit vår strategi, våra fantastiska medarbetare och utpräglade förmåga att skapa intäkter och faktisk affärsnytta för våra kunder, säger Jimmy Jakobsson, VD på Ingager.

Nyanställer och startar verksamhet i Danmark
Ingagers framfart sker i kölvattnet av en tydlig trend där allt fler företag och organisationer ökar sina marknadsförings- och annonsinvesteringar på Facebook och Instagram. I Europa har Facebooks omsättning per användare stigit med 17 procent under det senaste året, samtidigt som det totala antalet Facebookanvändare i Europa har ökat – från 381 miljoner till 394 miljoner.

Som ett led i utvecklingen satsar Ingager på tillväxt inte bara i Sverige utan även internationellt. Efter sommaren utvidgas den nordiska närvaron med nytt kontor i Köpenhamn och verksamheten i Tyskland växer med nya stora kunduppdrag, bl.a. för American Express. Parallellt har anställningsbehovet ökat och under våren har flera nya medarbetare anslutit, och ytterligare är på väg in.

– Efterfrågan på tjänster inom digital kommunikation och marknadsföring på Facebook och Instagram har aldrig varit större. Vi har verktygen och spetskompetensen som krävs för att skapa mätbara resultat för våra kunder, oavsett geografisk marknad. Därför ser vi goda möjligheter att fortsätta växa och utvecklas, säger Jimmy Jakobsson.

Har du frågor? Kontakta oss!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!