INSIGHTS


Här hittar du de senaste nyheterna och trenderna samt kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

,

Hantera ovissheten genom att informera dig

News you want to use week 13

Collage av folksamling, tomt kontor, kod, en person som jobbar hemma och ett flygplan.

AdWeek har tagit fram en bra genomgång som visar hur Coronaviruset påverkat olika delar av reklam – och mediemarknaden. Artikeln tar även upp förslag på vägar att hantera den stora ovisshet som många aktörer befinner sig i just nu.

Läs mer: 3 min