, , , ,

Framtidens annonsering: Ett webinar du inte vill missa

Ekosystemet för digital annonsering är under omvandling när förutsättningarna förändras som ett resultat av flera faktorer. Alla digitala annonsörer påverkas av dessa nya förutsättningar:

  • iOS14.5 skapar nya förutsättningar för annonsering
  • Möjligheten av använda cookies ändras drastiskt
  • Första-parts data blir allt mer värdefull
  • Användare är mindre benägna att dela sin data

Framtidens annonsering ställer nya krav kopplat till kunskap och förståelse från såväl annonsörer som byråer. Under detta webinar får du ta del av perspektiv och rekommendationer som underlättar anpassningen till framtidens annonsering.

ANMÄL DIG HÄR

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!