,

Fortsätt bygga en stark företagskultur

Pingisbord har under flera år varit synonymt med försök till att skapa ett rum för avslappnad gemenskap och kanske känslan av att vara ett ”ungt bolag”. Under det senaste året har pingis inte varit särskilt aktuellt utan istället har fokus hamnat på att bygga kultur under helt nya förutsättningar, där distansarbetet krävt en omställning för de flesta organisationer. I den tillhörande artikeln kan du läsa mer om hur din organisation på olika sätt kan stötta sina medarbetare och skapa gemenskap.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!