,

Förstå mitten av kundresan och vinn

Understand the middle of the purchase

Inom marknadsföring pratar vi mycket om det tidigaste delarna av kundresan samt den absolut sista delen, själva konverteringen. Men den mittersta delen, en fas som ofta är ganska rörig, pratas det sällan om. Kundresan skiljer sig mellan olika grupper och antalet möjliga touch points ökar hela tiden. Kanske är det därför många undviker att analysera detta område. När vårt användarbeteende utvecklas i rask takt ges nya möjligheter att förstå hur användarna rör sig under mitten av kundresan. Genom att öka förståelsen för den här delen av kundresan ökar chanserna att skapa bra resultat även om konkurrensen hela tiden ökar.

Läs mer: 3 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!