,

Fem tips från Google för att kommunicera under Covid-19

News you want to use week 13

Google chat bubble saying "Hi, how can I help you?"

Googles eget media-team delar med sig av fem relevanta tips som alla kommunikatörer kan ta till sig under denna turbulenta period. Precis som jag skrev ovan poängterar Google vikten av att försöka navigera sina organisation och kommunikation i en tid fylld av ovisshet.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!