44% av företagen väntas öka Facebook-annonseringen 2017

Svenska företag väntas investera lika mycket eller mer i marknadsföring på Facebook i år. I en undersökning som har genomförts av Ingager svarade 44% av företagen att de tänker öka marknadsföringen på Facebook under 2017. 32% tänker öka marknadsföringen på Instagram. Åtta gånger fler företag satsar på Instagram än på Snapchat.

 

 

Ingager hjälper företag att nå målsättningar och konkreta resultat genom närvaro på Facebook och Instagram. I slutet av februari 2017 frågade Ingager över 400 svenskar företag och organisationer om deras syn på Facebookmarknadsföring under 2017. Resultaten presenteras idag i FacebookBarometern 2017 – företagets årligen återkommande undersökning av svenska företags agerande och framtidsplaner för marknadsföringen i sociala medier.
5,9 miljoner svenskar är nu aktiva på Facebook, världens största sociala medium. Facebooks popularitet bland svenska användare resulterar i att svenska företag markant ökar sin närvaro på, och investeringar i, Facebook som kanal. 63% av de undersökta företagen planerar att under 2017 skapa mer innehåll för Facebook och Instagram. Mer än 70% är nöjda med resultaten som Facebookmarknadsföringen skapar. Men över 30% säger också att de inte gör något alls på Facebookplattformen.
”De företag som inte har knäckt Facebook-koden riskerar att hamna på efterkälken gentemot konkurrenterna. Facebook är också ett sätt att lära sig om sin kund, men just kunskap om kunden är något många av företagen saknar”, säger Jimmy Jakobsson, VD i Ingager.
Över 60% uppger att de saknar den kunskap om kundernas digitala beteende som behövs för att skapa en attraktiv och relevant upplevelse för användarna. Samtidigt prioriterar de ofta detta. Företagen uppger att de får spendera mycket tid varje vecka för att nå önskat resultat med annonseringen, t ex försäljning eller räckvidd. 70% upplever att det kommer att krävas mer kunskap för att upprätthålla framgångarna.
Färre än 5% av företagen i undersökningen uppger att de kommer att arbeta med Snapchat under 2017. Det kan jämföras med Instagram (30%), Twitter (17%) och Linkedin (26%) Pinterest, Twitter och Google+ tappar alla i intresse från företagen. Medan intresset ökar något eller är stabilt för Instagram, Linkedin och Snapchat.
Ingager är ett snabbväxande bolag specialiserat på att hjälpa uppdragsgivare att nå konkreta affärsmål på Facebook och Instagram. Med stöd av egenutvecklad teknologi leveras löpande lönsam marknadsföring för kunder runt om i Europa. Ingager har ca 70 medarbetare i Stockholm, Berlin och Oslo. Bland uppdragsgivarna finns företag som Henkel, Innocent, ATG, Postkodlotteriet, BMW, Mini, Schibsted, Daniel Wellington, PwC, Mathem och Bonnier.

 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!