,

En sund företagskultur kan vara det bästa sättet att ta socialt ansvar

Många företag arbetar aktivt med CSR men nu publiceras en intressant artikel där författarna menar att det absolut bästa ett företag kan göra för ett sundare samhälle är att bygga en kultur med bra relationer mellan medarbetare och ledning. Som artikeln berättar har situationen på arbetsplatsen en extrem stor effekt på vårt övriga mående, en negativ kultur kan därför öka den psykiska ohälsan i samhället. En intressant artikel som sagt som även belyser vikten av att anpassa ledarskapet till den föränderliga värld vi lever och verkar inom.

Läs mer: 6 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!