,

Din marknadsföring 2019 och vad du kan lära dig av årets Black Friday

Givetvis ökade försäljning under 2018 års Black Friday jämfört med föregående år men årets köpfest innehöll en rad skillnader mot tidigare år som är värda att ta hänsyn till för din marknadsföring 2019.

TA HÄNSYN TILL FÖRVÄNTNINGARNA

De stora vinnarna under Black Friday är fortfarande aktörer som säljer något dyrare produkter eller tjänster som elektronik, möbler och dyrare kläder. Men användarna förväntar sig riktiga rabatter på minst 20 % för att de ska uppleva att det går att göra ett fynd. Förväntningarna från användarna är högre än tidigare år och ifall handlare inte lever upp till dessa förväntningar kommer användarna vända sig till en annan aktör och bli kund där istället.

BRA FÖRBEREDELSER GER BÄTTRE RESULTAT

Under 2018 års Black Friday kunde man se en stor skillnad i strategin från e-handlare, det var inte bara själva fredagen som var viktigt utan förberedelserna startade långt innan. Många av de som lyckades bäst under Black Friday hade redan tidigare annonserat mot relevanta målgrupper för att samla in e-postadresser och/eller telefonnummer. Genom att annonsera på detta sätt lyckades dessa aktörer bygga upp pooler av intresserade användare som sedan fick annonsering under själva Black Friday. Företag investerade innan Black Friday och hämtade sedan hem effekten på Black Friday.

VÅGA VARA SELEKTIV

Mid-season sale, Black Friday, julrea, sommarrea, alla hjärtans dag och Singles day – det finns idag otaliga tillfällen när priserna sänks och användarna förväntar sig att hitta billigare priser. För att inte urvattna Black Friday, eller någon annan av alla dessa köpfester, blir det allt viktigare att våga begränsa perioderna som man utlovar billigare priser. I takt med att det skapas fler högtider, singles day förväntas exempelvis bli större under 2019, krävs det disciplin vid val av de dagar som man verkligen ska erbjuda bättre priser. Risken är annars dels att användarna blir besvikna på de erbjudande som presenteras men även att begrepp som Black Friday urvattnas.

HANTERA HÅLLBARHETSASPEKTEN

Konsumtion är inte längre något som anses vara odelat positivt. Allt fler användare börjar ifrågasätta den egna konsumtionen kopplat till en ökad miljömedvetenhet. Företag riskerar att tappa i trovärdighet ifall man å ena sida säger sig vara väldig miljömedvetna och samtidigt uppmana till ökad konsumtion under årets alla köpfester. Det viktiga är att ha förståelse för denna utmaning och hitta ett förhållningssätt som gör att företaget framstår som trovärdigt. 2018 års Black Friday innehåll även White Monday som syftade till att ta ställning mot den ökade konsumtionen vilket är ett tydligt tecken på denna trend. Giving Tuesday, när olika välgörenhetsorganisationer samlar in donationer, gick väldigt bra för många organisationer och stora summor samlades in. Hållbarhet blir allt viktigare och det gäller att ha en strategi som gör att denna trend inte får en negativ effekt på verksamhetens resultat. Under 2018 års Black Friday fanns det ett antal bolag som valde att inte sänka sina priser utan istället genomförde olika kampanjer kopplat till hållbarhet. Detta fick en del uppmärksamhet i media men under nästa år kommer den här typen av initiativ antagligen inte ses som lika innovativa – istället kommer hållbarhet bli en hygienfaktor för alla verksamheter. Det finns snarare en risk att företag kommer anklagas för greenwashing ifall de lyfter fram sitt miljöarbete alltför tydligt och välplanerat.

FÖRSTÅ VILLKOREN PÅ JUST DIN MARKNAD

Många gånger fokuserar verksamheter alltför mycket på vad som händer på den svenska marknaden och på svenska konsumenters beteende. Det som händer i Sverige, och andra mindre länder, är ofta ett resultat av globala rörelser och makrotrender. Det är därför det är viktigt att ha en bra förståelse även för vad som händer i resten av världen. Detta kommer på ett eller annat sätt att påverka den egna marknaden vid något tillfälle. I USA, som är en viktig marknad för trendindikationer, kunde man återigen se att den totala försäljningen ökade under Black Friday men inte i samma takt som tidigare år. Värt att notera var att Cyber Monday, och inte Black Friday blev Amazons största handelsdag någonsin. E-handel fortsätter att öka i såväl omsättning som andel av den totala försäljningen. Den digitala kundresan var tydlig, framförallt gällande dyrare produkter och tjänster. Den första interaktionen och även delar av research-stadiet gjordes på mobilen medan köpen ofta genomfördes på en dator. Inte helt oväntat var försäljningen i köpcentrum relativt dålig jämfört med tidigare år och ökningen i försäljning gick istället till e-handeln. Genom att ha förståelse för olika marknaders utveckling ökar chanserna att lyckas på de egna marknaderna. I Tyskland var det många handlare som endast erbjöd 5 % rabatt under Black Friday vilket skiljer sig från vad som gick att se på många andra marknader.

KONSUMENTBETEENDET KOMMER LEVA KVAR UNDER 2019

Trender ovan som blev tydliga under årets Black Friday visar inte bara vad vi har att förvänta oss inför Black Friday utan visar på trender i konsumentbeteendet vilket kommer få effekt för all digital kommunikation under 2019. Användarnas förväntningar ökar hela tiden, för att lyckas behöver det finnas gedigna förberedelser och företag behöver bli mer selektiva när det kommer till erbjudanden för att kunna behålla sin trovärdighet.

Vi befinner oss i en värld som ständigt utvecklas och förändras – den som anpassar sig bäst kommer vara den som klarar sig bäst.

SIMON BEYER, CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!