Den digitala omställningen – full av förvirring, förändring och felaktiga antaganden

Det går att se en påtaglig nervositet bland företagsledare inom de branscher som redan påverkats i större omfattning av den digitala omställningen. Det kan nu vara dags för alla företagsledningar och styrelser inom traditionella verksamheter, dvs inte Amazon, Sportamore, Netflix eller Storytel, att anpassa sig till de effekter som digitaliseringen innebär. Endast en tredjedel av verksamheter, som verkar inom branscher som på riktigt påverkats av en digital omvandling, har överlevt och finns kvar idag. Resterande har av olika anledningar försvunnit från marknaden. Givet denna tuffa verklighet är det inte konstigt att många traditionella företag arbetar ganska hårt med projekt inom digital transformation. En annan datapunkt som visar på intresset kring ämnet hämtar jag från Almedalen 2019 där det fanns ofattbara 377 olika programpunkter som handlade om digitalisering.

Trots att det görs mängder med insatser för att stärka den egna verksamhetens konkurrenskraft är det få som lyckas och därmed bidrar till någon form av värde. Analyserar man framgången hos större förändringsprojekt går det att se att 3 av 4 projekt inte lyckas nå sina målsättningar. Det är alltså bara 25 % av större projekt som faktiskt bidrar med den effekt som företaget hoppats på – det är alltså utmanande att skapa förändring. Företag som vill anpassa sig till den digitala omställningen har en tuff men livsviktig uppgift framför sig och därför är det viktigt att undvika vanliga fallgropar under resans gång.

”Vänta och se-fällan”
En avgörande faktor för ett projekts framgång handlar om hur tidigt projektet skapades. Det finns många exempel där det kunde varit klokt att starta ett projekt senare, men i många fall är det stora misstaget att vänta för länge. Detta blir extra viktigt när det handlar om anpassning till digitala affärsmodeller som kan skala väldigt snabbt.

För stort fokus på en modell/lösning
Just nu skrivs och pratas det mycket om big data, prediktiv analys och AI. Problemet är att ifall företag endast fokuserar på någon av dessa arbetssätt gör att man lätt missar viktigare frågor som konkurrens eller kundbehov. Ifall det blir för stort fokus på ett verktyg undergräver man betydelsen av t.ex. lärande, partnerskap, intern kultur eller skapandet av ekosystem. Värde för användare eller kunder skapas nästan alltid genom en blandning av olika lösningar.

Digitalisera existerande modeller
Användarvärde mot nya målgrupper skapas genom nya erbjudanden och affärsmodeller. Därför finns det en poäng i att inte fokusera på att använda ny teknik för att effektivisera gamla modeller som endast syftar till att kapa kostnader. Existerande modeller blir ofta överflödiga när företag skapar nya erbjudanden och tjänster.

Överdriven tilltro till tekniken
Även om tekniken driver utvecklingen framåt så är det inte tekniken som skapar värde, utan värde skapas när teknik används på ett sätt som användare uppfattar som värdefullt. Det är människor som skapar kopplingen mellan teknik och användare och därför måste det finnas människor för att skapa bra tjänster – det räcker inte med teknik. Vi människor behöver fokusera vår tid på kognitiva uppgifter samtidigt som maskiner kan hantera mer monotona uppgifter som kräver hård kunskap.

Fel syn på vem som är konkurrent
Det är ganska vanligt att företag fortsätter att jämföra sig med historiska konkurrenter, ofta inom samma bransch, men det är inte på det sättet som kunder jämför företag. Förväntningar som kunder har är inte kopplat till en viss bransch, utan kunder jämför med de som är bäst. Amazon eller Alibaba kan vara företag som sätter ribban för vad just dina kunder tycker är en bra digital upplevelse, inte företag inom din egen bransch. För att vara ärlig mot sig själv bör man därför jämföra sig med de tjänster som är absolut bäst och sedan skapa en digital upplevelse som lever upp till samma standard.

Antagen kundnöjdhet
De kunder som företag redan har kommer med stor sannolikhet vara ganska nöjda med det nuvarande erbjudandet, vilket gör att företag tror att allt är frid och fröjd. Utmaningen är att nya digitala aktörer kommer rikta in sig på latenta behov, kanske sådana som dagens kunder inte ens är medvetna om att de har. Därför ska företag inte anta att existerande kunder är helt nöjda, utan bör identifiera var, samt hur, de kan utmanas.

Anse sig vara klar med digitaliseringen
En sak som är säkert är att tekniken kontinuerligt utvecklas och att många branscher redan upplevt flera stora förändringar, ett tidigt exempel är hur Spinning Jenny förändrade textilindustrin. Allt tyder exempelvis på att digitala ekosystem är en ny norm snarare än ett tillfälligt undantag. Omställningen kan därför inte ses som ett projekt som går att avsluta utan istället behöver organisationer skapa förmågan att ständigt utveckla sig själv och sina medarbetare.

Redan Darwin insåg vikten av att anpassa sig till rådande förutsättningar och hans slutsatser är högst relevanta idag – det är inte de största eller starkaste verksamheterna som kommer överleva utan de som är bäst på anpassning. Arbetet med att skapa en organisation som kan hantera dagens förväntningar från användare och kunder är jobbigt och riskabelt. Det är lätt att göra fel trots goda intentioner. Punkterna som nämns ovan kan förhoppningsvis vara till hjälp för dig och din organisation under ert arbete med att ständigt utvecklas.

SIMON BEYER
CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!