Checklista för att skapa en positiv medarbetarupplevelse

The-EX-Factor

Det har länge talats om vikten av att skapa en positiv ”Customer Experience” med syfte att behålla kunder. Nu har det lanserats ett liknande begrepp men som istället syftar på vikten av att skapa en bra upplevelse hos alla medarbetare på en arbetsplats. McKinsey har in en artikel delat in upplevelsen i tre olika element och totalt nio olika faktorer. Ifall du kan ”checka av” alla nio på din arbetsplats, då är du antagligen på ett bra ställe.

Läs mer: 2-3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!