,

Använd Messenger i er kundtjänst

Messenger for businesses

Redan 2017 introducerade Facebook Messenger möjligheten att använda Messenger-funktionen som en del av företags kundtjänst. Utmaningen har varit att detta krävt att användaren redan är inloggad på Facebook vilket skapat en tröskel. Nu lanserar Facebook Messenger ett plugin som inte kräver någon inloggning vilket är en stor och positivt nyhet. Detta gör det möjligt för företag att använda Messenger i sin kommunikation med kunder och andra som kontaktar företaget. Fördelen är att användarna är vana vid layouten och funktionerna vilket ökar sannolikheten att faktiskt chatta med företaget. Tester som gjorts visar att användarna är 45 procent mer benägna att chatta med ett företag om det sker via Messenger.   

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!