,

Airbnb sa upp 1900 medarbetare men gjorde det på ett fint sätt

News you want to use week 21

Airbnb for everyone conference

Airbnb är ett av många företag som tvingats skära ner på personal, 1900 personer fick nyligen lämna företaget. Men det var inte uppsägningarna i sig som fått mest uppmärksamhet i efterhand utan på det sätt som detta skedde. VD Brian Chesky visade på såväl transparens och empati i det officiella blogginlägg som publicerades i samband med uppsägningarna. Jag rekommenderar alla att läsa detta inlägg, länkat till detta artikel, som visar att även stora bolag kan vara empatiska och vilja hjälpa även de som företaget just avskedat.

Läs mer: 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!