,

7 av 10 digitala projekt misslyckas, så vad krävs för att lyckas

digitala projekt

Enligt en ny rapport från BCG är det endast 30 procent av projekt som syftar till digital transformation som faktiskt lyckas uppnå eller överträffa målsättningen. Liknande resultat finns även från andra studier. Det här är särskilt oroande just nu när runt åtta av tio bolag planerar att accelerera den egna digitala utvecklingen i spåren av pandemin. Den uppenbara fråga blir, vad är det då som krävs för att lyckas? Det är egentligen inga svåra delar utan klassiska recept för framgång med nya projekt, något som kanske glömts bort under de senaste åren?

Vägar till att skapa framgångsrika projekt:
– En tydlig strategi med målsättning samt affärsrelaterade effekter.
– VD och mellanchefer måste vara engagerade och ta ansvar för resultaten.
– Frigör tid och resurser för de som är involverade.
– Tydliggöra alla potentiella hinder och anpassa projektet till dessa.

Läs mer: 5 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!