,

50 M nya användare har anslutit till appen Houseparty bara senaste månaden

News you want to use week 17

Screen shots of the app Houseparty

Zoom har gått från att vara ett relativt okänt företag till att bli ett välkänt varumärke, till viss del gäller samma för Houseparty som mer riktar sig till privatpersoner. Om Zoom är mer för arbetslivet är gruppchattappen Houseparty något man till större del använder med kompisar. Är detta ett nytt sätt att använda sociala medier, dvs där live och video hamnar i fokus? Blir onekligen intressant att följa hur våra vanor kopplat till sociala medier ändrar sig som en effekt av den tid vi nu upplever?

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!