,

15 år sedan iPhone lanserades

Appleiphone

Söndagen den 9/1 2022 var det på dagen femton år sedan Steve Jobs lanserade den första modellen av iPhone. En produkt som antagligen kan klassas som en av världens mest framgångsrika konsumentprodukter.  Den genomslagskraft som iPhone haft över tid styrker tesen att vi ofta överskattar effekten ny teknik ska har på två års sikt, men underskattar effekten som skapas över tio års tid.

Läs mer: 3-4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!