Direktförsäljning, lead generering, appnedladdningar, interaktioner, räckvidd.