Tjänster

Våra tjänster

Oavsett vilka resurser ni har internt så har Ingager lösningen för att skapa konkreta resultat för ert företag via Facebook.
Vårt fokus ligger alltid på att skapa ett konkret värde till er affär, oavsett om ni mäter offline eller online. Här kan du läsa om våra vanligaste tjänster.

Produktion
Strategi
Fullservice
Försäljning

Produktion

Ibland har man allting klart för sig. Ingager hjälper er att realisera er idé. Med strateger, grafiker och utvecklare som är experter på plattformen ser vi till att er app, spel, aktivitet, tävling eller kampanj blir verklighet. Ingager har bred erfarenhet av vad som krävs för att skapa högt deltagande och engagemang.

Strategi

Har er organisation alla resurser på plats, men uppnår inte effekten ni önskar? Är det något som saknas eller står ni inför en viktig lansering? Här blir vi en given samarbetspartner och tillsammans definierar vi målsättning samt rätt strategi för att uppnå önskat resultat.

Löpande finns vi tillgängliga för support och optimering av er Facebook- och Instagramnärvaro, där vår spetskompetens ger er rätt verktyg för att själva nå era mål.

Fullservice

Vi erbjuder våra uppdragsgivare en komplett Facebook- och Instagramavdelning som sköter varje delmoment från planering till rapportering. Vi skapar även innehåll, besvarar frågor samt sköter konversation och kampanjer. Finns resurser redan på plats hos er fokuserar vi på strategiarbete, planering och kunskapsöverföring. I båda fallen finns alltid en definierad målsättning och ett tydligt resultatfokus.

En av våra styrkor är att vi utformar en strategi för Facebook- och Instagramnärvaron som samspelar med och förstärker er övriga marknadsföring. Resultaten mäts och rapporteras löpande önskade nyckeltal som försäljning i butik, försäljning online, räckvidd och interaktion.

Försäljning

I dag står alla marknadschefer inför nya utmaningar när smartphones, laptops och tablets är integrerade i vardagen. Konsumenten är ständigt i rörelse och byter konstant enhet. Därför blir det allt svårare att nå sin målgrupp vid rätt tillfälle och i rätt miljö.

I denna process blir vi er sociala säljavdelning och är med från uppstart till konvertering. Vi ser till att er sociala annonsering står för en betydande del av försäljningen. Samtidigt tar vi hand om allt från strategi, kampanjförslag, annonsmaterial, teknik, integration med ert affärssystem, budgivning, analys och optimering. Allt för att skapa en effektiv direktmarknadsföring som drar nytta av Facebook och Instagrams alla funktioner.