Rapporten som visar vad vi egentligen tycker om att se i flödet