Sociala kontakter är viktiga för vår produktivitet