Trumps utspel och reaktionerna från sociala plattformarna

News you want to use week 24