Pinterest släpper intressant rapport över konsumenters jakt på välmående