Digital konst, musik och tweets – allt kan säljas via NTF