Konsumenter verkar redo för marknadsföring som inte handlar om Corona

News you want to use week 20