Rekordresultat för Ingager – växer i takt med accelererande e-handel och digitalisering