Idre Fjäll och Ingager gör livesänd afterski

Säsongsunderhållningen i fjällen tar ny digital form