Äntligen finns det fakta på hur bra team skapas

News you want to use week 7.