Australien tar upp kampen mot såväl Google som Facebook