INSIGHTS


Vi ger dig de senaste nyheterna, trenderna och kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

, ,

5 saker som blir viktiga för konsumenter under 2018

Framgångsrik kommersiell kommunikation handlar till stor del om att övertyga människor att ta ”ett nästa steg” i just den riktningen som avsändaren önskar. Genom att förstå, och tillgodose, människors behov ökar sannolikheten att kunden eller användaren tar ett steg närmare målsättningen som är satt för kommunikationen. Förståelse för människors drivkrafter, behov och rädslor ökar insikten om trender i samhället vilket underlättar planering av kommunikation. De senaste åren har i många delar av världen varit turbulenta inom en rad områden vilket gjort att ett antal trender blivit mer framträdande och antagligen kommer spela fortsatt stor roll i samhället under 2018.

Läs mer

Amazon Alexa vill bli en del av ditt kontor – Vad är nytt?

News you want to use week 49.

Läs mer
,

25M företag använder nu Instagram Business Profile – Vad är nytt?

News you want to use week 49.

Läs mer
,

Facebook behåller användarna på plattformen – Vad är nytt?

News you want to use week 49.

Läs mer

Tencent är nu värt mer än Facebook – Vad är nytt?

News you want to use week 48.

Läs mer