,

Även Facebook satsar mer på lokala nyheter – Vad är nytt?

News you want to use week 6.

Förra veckan kunde ni läsa om Googles satsning Bulletin i detta nyhetsbrev och den här veckan är det dags att presentera Facebooks satsning på att lyfta fram lokala nyheter. Genom att skruva till sin algoritm något kommer Facebook lyfta fram lokala nyhetsförmedlare högre upp i nyhetsflödet jämfört med tidigare. Initiativen från Google och Facebook är en intressant motreaktion till den snabbt växande globaliseringen och digitaliseringen där all världens information finns tillgänglig. Samtidigt kan man se dessa initiativ som en del av trenden att vi användare i högre utsträckning kommunicerar i mindre grupper.

Läs mer  Lästid ca 3 min

 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!